Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom tracht de Stad Leuven hier een handje toe te steken in de vorm van sportcheques, aangeboden door de sportdienst.

!! Cultuurcheques stad Leuven worden niet aangenomen door onze sportclub 

Hieronder worden de praktische regelingen met betrekking tot deze cheques verder uitgelegd:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor sportcheques:

 • In het bezit zijn van een persoonlijke brief van de sportdienst van de stad Leuven die expliciet vermeldt dat u (en uw gezin) in aanmerking komt voor een sportcheque voor dit sportjaar;
 • ofwel een attest van de mutualiteit voor gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming;
 • ofwel een attest van het OCMW voor recht op leefloon of leefgeld;
 • ofwel een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, voor inkomensvervangende tegemoetkoming van gehandicapten;
 • ofwel een attest van de werkloosheidskas voor werkloosheidsuitkering, wachtuitkering;
 • ofwel een attest van de mutualiteit voor minimumvergoeding invaliditeitsuitkering;
 • ofwel de laatste afrekening van de personenbelasting (aanslagbiljet) om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan het maximumbedrag van het inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Elk lid van het gezin dat onder voormelde voorwaarden valt, heeft recht op 1 sportcheque.

Met de sportcheque krijgt men een korting van 50% (met een maximumwaarde van € 75) op het volledige lidgeld. Deze korting wordt onmiddellijk toegekend door de club.

Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij je maatschappelijke werker of bij het Tofsportloket.

Praktische werkwijze:

 • Sportcheque ophalen in Tofsportloket ( Naamsestraat 1 ; Leuven)
 • De nodige bewijsstukken dienen daar wel worden voorgelegd. Dit wil dus zeggen: ofwel de brief die u persoonlijk van de sportdienst ontvangen heeft (er zijn dit jaar 5000 gezinnen uit Leuven aangeschreven), ofwel één van bovenstaande bewijsstukken.
 • Inschrijven via onze website
 • Cheque + Formulier + Kopie bevestiging inschrijving bezorgen bij onze ledenadministratie
  Juliette Roelants
  Wilselsesteenweg 284
  3010 KESSEL-LO
  016-44 48 47
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Betaalgegevens in bevestiging mail herberekenen en aanvullen
 • verschuldigd bedrag = bedrag (in mail) - bedrag van sportcheque
 • Gestructureerde Mededeling (in mail) invullen in vrije mededeling betaling en aanvullen met volgende info "sportcheque + bedrag"