SBO heeft voornamelijk tot doel Blauwput Omnisport te steunen op financieel, moreel en logistiek vlak.
Dit houdt concreet in dat wij bijdragen bij onder meer:
  • aankopen van materiaal voor de verschillende afdelingen 
    (dit kan bv gaan van pingpongballetjes tot een trampoline)
  • organiseren van binnen- en buitenlandse stages
  • toelagen voor sportkampen
  • bijscholen van lesgevers
  • bijwonen van exhibities, enz..
Dit doen we enerzijds met de hulp van vrijwilligers die ons logistiek bijstaan in het organiseren van allerlei activiteiten en anderzijds door ervoor te zorgen dat er extra financiële middelen binnenkomen om die activiteiten te ondersteunen. Via ons clubblad houden we jullie op de hoogte van de verschillende activiteiten. Wie graag een handje komt toesteken is van harte welkom.
Wil je steunend lid worden van SBO, dan kan dit door overschrijving van minimaal € 10 ;
IBAN : BE55 9795 4980 9644
BIC code : ARSPBBE22
Mededeling : lidgeld SBO 2019-2020 naam en voornaam
Alvast bedankt voor de steun
Het bestuur van Supportersclub Blauwput Omnisport