Statuten van Blauwput Omnisport vzw kan je nalezen in volgende link