Het huishoudelijk reglement van Blauwput Omnisport vzw kan je nalezen via volgende Link