Blauwput Omnsiport vzw heeft een groot lesgeversteam klaarstaan voor al zijn sporters. 

Een sportles staat of valt met het enthousiasme, de inzet en motivatie, de kennis en feeling van onze lesgevers. Geen energie is de club te veel om te blijven investeren in een goed lesgeversteam. Omdat we de kwaliteit van onze lessen hoog in het vaandel dragen, moeten onze hoofdlesgevers beschikken over een sportdiploma of getuigschrift. 

Onze lesgevers worden regelmatig gebriefd, opgevolgd en geĆ«valueerd. Dit zowel door de verantwoordelijken als het bestuur. 

De lesgevers vormen het eerste aanspreekpunt voor de ouders bij een kleine mededeling, vraag, ed. Dit is steeds mogelijk voor en na de sportlessen. Indien nodig kan je je ook steeds wenden tot de verantwoordelijke van je afdeling en/of het bestuur.