OP volgende link kan U de volledige privacyverklaring van Blauwput Omnisport raadplegen :  privacy verklaring Blauwput Omnisport

Blauwput Onmisport vindt zijn roots in het turnen. In 1893 werd de toenmalige turnkring Sint-Jozef opgericht in de parochie Blauwput te Kessel-Lo. Later veranderde de naam in Turnkring Blauwput. Vandaag is de club uitgegroeid tot een sportvereniging waar je 23 sporten kan beoefenen en heet Blauwput Omnisport vzw.

Onze club probeert zo veel mogelijke jongeren en volwassenen aan het sporten te krijgen. Blauwput Omnisport heeft er altijd naar gestreefd om een gezinsclub te zijn. We bieden dan ook interessante formules aan zodat het voor elk gezin betaalbaar blijft.

Alle sporten kunnen recreatief beoefend worden en in een aantal sporten kan je ook deelnemen aan competities. We bereiken op dit moment al meer dan 1700 sporters !!!

De club is georganiseerd in 9 afdelingen. Elke afdeling staat onder de verantwoordelijkheid van een afdelingsverantwoordelijke. Hij of zij houdt zich bezig met de dagdagelijkse organisatie van de afdeling. De trainingen en wedstrijden gaan door in een van onze 10 zalen.

Onze "hoofdactiviteiten" vinden nog altijd plaats in Kessel-Lo maar voor een aantal sporten moeten we uitwijken naar andere delen van Leuven.

Je wordt lid van Blauwput Omnisport vzw na het betalen van het verschuldigde basislidgeld en supplement. Je kan dus deelnemen aan iedere sport (mits betalen van klein supplement) die je past en dit zolang de infrastructuur het toelaat. De verantwoordelijke heeft hierover het beslissingsrecht. 
Leden van één gezin krijgen bovendien een fikse korting.

De financiële en strategische beslissingen worden genomen door het bestuur.

 

Blauwput Omnisport vzw
BOS
Karel Schurmansstraat 110
3010 Kessel-Lo
Ondernemingsnummer: 0470.384.672

Blauwput Omnsiport vzw heeft een groot lesgeversteam klaarstaan voor al zijn sporters. 

Een sportles staat of valt met het enthousiasme, de inzet en motivatie, de kennis en feeling van onze lesgevers. Geen energie is de club te veel om te blijven investeren in een goed lesgeversteam. Omdat we de kwaliteit van onze lessen hoog in het vaandel dragen, moeten onze hoofdlesgevers beschikken over een sportdiploma of getuigschrift. 

Onze lesgevers worden regelmatig gebriefd, opgevolgd en geëvalueerd. Dit zowel door de verantwoordelijken als het bestuur. 

De lesgevers vormen het eerste aanspreekpunt voor de ouders bij een kleine mededeling, vraag, ed. Dit is steeds mogelijk voor en na de sportlessen. Indien nodig kan je je ook steeds wenden tot de verantwoordelijke van je afdeling en/of het bestuur.

De 100 jaar geschiedenis van de club werd in 1993 opgeschreven in het boekje "van gymnase tot onmisportkring". hierin kan je resultaten, ereleden, belangrijke gebeurtenissen, supergymnasten en nog veel meer van de voorbije 100 j Blauwput Omnisport vinden.

Bekijk Het boekje in PDF formaat.

MISSIE

Blauwput Omnisport vzw stelt zich tot doel

een bijdrage te leveren tot

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van haar leden.

Blauwput Omnisport vzw wil dit realiseren door

een kwaliteitsvol en ruim aanbod

aan sportieve vrijetijdsbesteding te organiseren

op recreatief en competitief niveau.

 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

1. Blauwput Omnisport vzw wil een sportclub zijn voor de ganse familie.

2. Het aanbod aan sportactiviteiten moet blijvend op een kwalitatief hoogstaand niveau gebracht en gehouden worden (IKZ).

3. De vereniging werkt zowel intern als extern permanent aan een jong en dynamisch imago.

4. De vereniging wil op sportief en organisatorisch vlak een vooraanstaande rol spelen in de Leuvense sportwereld en daarbuiten.

5. De vereniging wil zich profileren tegenover de commerciële sportaanbieders in het Leuvense.